NOU DISC 2017: DENS

Fotos

Micu (Foto: Adrià Nebot i Paula Cadavid)

Enric, Micu i Jordi (Foto: Àngela Dencàs)

Dens, portada by Txarly Brown

Micu (Foto: Adrià Nebot i Paula Cadavid)

Micu.
Festa Major de La Salut.
Data: 10.09.2017.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Aquestes fotografies tenen drets de copyright. aitorrodero@gmail.com.

Jordi.
Festa Major de La Salut.
Data: 10.09.2017.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Aquestes fotografies tenen drets de copyright. aitorrodero@gmail.com.

Enric i Micu.
Festa Major de La Salut.
Data: 10.09.2017.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Aquestes fotografies tenen drets de copyright. aitorrodero@gmail.com.

Climent i Micu (foto: C. García-Barroso)

Micu2015-90

Ramon i Micu (foto: C. García-Barroso)

MicuSants2015-19

Enric, Micu i Jordi (foto: C. García Barroso)

 

X